септември 27, 2023

Студија на Советот за безбедност Меморандум 200 ( NSSM 200 )

Студија на Советот за безбедност

Форд кој бил претседател од 1974 до 1977 со овој план требало до 2000та година човештвото да го намали точно незнам во која бројка но една од алатките ќе треба да биди вирус кој ќе се пренесува преку сексуални односи или ќе ги напаѓа заедниците кои доста имаат голем прираст но и со користење на воени интервенции и граѓански војни. Таргетирани се 13 земји со можност да бројот да се зголемува, прва земја е Кина која за да прифати индустрализација мора да прифати и политикатa на едно дете со цел намалување на кинеската нација до 1 милјарда луѓе до 2020 година.

Текстот ни е пратен од наш подржувач и оригиналниот може да се види на следната препратка

https://www.facebook.com/kocovgoce