декември 5, 2023

Статистиката е прецизна работа, ако немате податоци за еден, немате за никој

Апостол Симовски на кое самиот тој тврди дека статистиката е прецизна работа и во ситуација во која немате податоци за еден човек, немате податоци за никој. видео од директорот на Државниот завод за статистика

https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/277861047_338065694971479_5618367725628694564_n.mp4?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjYwMywicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=rHHPklC-Ko0AX9oeJNm&rl=603&vabr=335&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT-CyqF17klo11jZ7cv2aBaHX4bhwYajXeNmcYEDMGLGIw&oe=624F1824