септември 27, 2023

Руски финансиско платежни системи

Руски финансиско платежни системи

Система передачи финансовых сообщений  или System for Transfer of Financial Messages’ е руски пандант на белгискиот систем SWIFT. Направен е по Кримска војна во 2014 година. Идејата на системот  како SWIFT е комуникација на банките меѓу нив или трансферот на пари и на пораки да се врши преку овие финасиски фирми што значи сите пари и трансфери да одат преку овие финансиски бироа. Овакви финасиски бироа имаат банки од Русија и од поранешниот СССР со исклучок на Грузија и Украина и на Балтичките држави. Северна Кореја, Куба, Венецуела, Бразил, Аргентина и Перу сега влегуваат во овој систем.

Веќе е воспоставена комуникација со кинескиот платежен систем CIPS за меѓусебна врска како и со Индија уште во 2019 година  и со иранскиот систем. Преку индискиот и кинескиот систем пак можи да се врши уплата на пари при купување на руски плин и гас со разлика што сега плинот ќе се купува во рубли а рублите пак ќе се купуваат како доларот со злато.

Друг систем е МИР создаден некаде во 2014 година. Овој систем ги покрива банките од поранешен СССР со делови од Азија како Виентам, Арапските Емирати. Овој МИР систем има и свои 100 милони платежни картици. Веќе има преговори за платежните картици да ја прошират својата дејност со Кина и Индија.

Текстот ни е пратен од наш подржувач

https://www.facebook.com/kocovgoce