јуни 10, 2023

Русите не се Европејци, вели германката, значи ако не си Европеец не си човек.Видео

Германскиот политиколог Флоренс Гауб објави една благо речена понижувачка теорија поврзана со Русија и Русите. Таа во својата анализа изјави дека „Русите иако изгледаат како Европејци, тие не се баш Европејци, па затоа ни нивната смрт не е многу европска“.

Дури и да личат на Европејци тие не се Европејци.Постои културна разлика.Тие немаат концепт на либерален модерен живот. Тие дури и смртта ја третираат различно-смета политикологот.

Сепак поголем проблем во ова видео е понижувањето на се што не е европско и ги соджи сите облици на фашизам, расизам, супремација и тн. Значи ако не си Европеец не вредиш, дури не си ни човек, или ако не е европско е инфериорно и не чини.