декември 2, 2023

Речиси сочувани 1000 г. обувки од римски период

Една обувка од повеќе од 7000 пронајдени во римска тврдина во Англија. Речиси недопрена по милениум.