септември 27, 2023

Полските власти урнаа споменик за ослободување од нацистите

Не може да се смени историјата, само избришете ја…

Споменикот на Црвената армија – подигнат за да го слави ослободувањето на Полска од нацистите – е урнат во живо на локалната телевизија, со планови да се уништат уште две во среда. Полските закони усвоени во 2017 година забрануваат постоење на споменици поврзани со комунизмот, што доведе до уништување на стотици ширум земјата. Не може да се смени историјата, само избришете ја…