септември 27, 2023

Неофашизација на Македонија

Неофашизација на Македонија

Спомениците претставуваат потсетник на минатото. Градењето на истите е креирање на патека за во иднината, односно идеолошко формирање на идните генегации, но и смерница за развој на општеството во иднина. Дали градењето на споменици за терористички организации, а посебно такви кои величале фашисти од 2с.в., претставува фашизација на идните генерации и на македонското општество во целина, а посебно на одредени малцински групи? Ова посебно опасно може да биде имајќи ги во предвид настаните во Украина, но и извртувањето на вистината за војната од 2001 година и негирањето на бранителите и нивните права на сметка на амнестираните терористи. На сето ова реагираат Бранотелите од 2001 година. ,,Права за бранителите,, апелираат од нивното Здружение на Воени Ветерани БРАТСТВО 2001 на социјалните мрежи.

https://www.facebook.com/groups/4787668587911149/permalink/5455728207771847/