јуни 10, 2023

Народни песни во изведба на Тања Царовска

Старите македонски народни песни се познати и изведувани во регионот, има и бројни македонски песни изведувани низ светот од еминентни оркестри, хорови и музичари претежно од класичната музика ама има и изведби од забавни музичари. Досега повремено споделувавме македонска народна во странски изведби, денес ќе споделиме народна во изведба на наш познат музичар, Тања Царовска во соработка со други музичари. Уживајте.

Тања Царовска со Џос Стоу