септември 27, 2023

Македонците со Давидови звезди пред споменикот на Гоце во Благоеврад?

Денес на состанок на ОМО ,, Илинден ,, во Благоевград , по повод 150 годишнината од рaѓањето на Гоце Делчев се размислува дали да се примени и еден интересен предлог за утрешниот ден,. На 04.02.2022 г сите присутни Македонци , при полагането на букет свежо цвеке на паметникот на Гоце Делчев по повод 150 години од неговото рагање да носат на палтата Жолта Давидова дзвезда ( а во центарот на звездата да биде изпишан зборот Македонец ), сподели на фејсбук статус македонскиот активист Атанас Кирјаков. Таква Давидова Дзвезда за време на Втората светска војна беа задолжени од нацистите да носат како обележје на реверите сите Евреи. За жал во денешна Булгарија судбата на етничките Македонци во Пиринският Дел на Македонија и на Македонците во Булгарија не е по различна од судбината на Еврејскиот народ за време на Втората светска војна. Дури и денес во 21 век етничките Македонци во Пиринска Македонија и во Булгарија не се признати како Македонци , подложени се на секаков вид репресии , асимилација и геноцид, .