јуни 10, 2023

Македонски народни песни во изведба на класични музичари низ светот

Старите македонски народни песни се познати и изведувани во регионот но има и бројни македонски песни изведувани низ светот од еминентни оркестри, хорови и музичари претежно од класичната музика ама има и изведби од забавни музичари. Еве инструментална верзија на Сербес Донка една од најпопуларните македонски народни песни во изведба на шведски оркестар и нашиот кларинетист Благој Ламнјов.