септември 27, 2023

Ексклузивна фотографија од пренесувањето на телото на Јане Сандански

Ексклузивна фотографија од пренесувањето на телото на Јане Сандански пред точно 107 год.Тука се и други дејци на ВМОРО: Тома Радовски, Стојо Хаџиев, и Никола Киримов – Гоцето, го држи коњот каде што се наоѓа телото на Јане. Прекарот го добил по неговата блискост со Гоце Делчев.