декември 5, 2023

Две американски компании од Украина ќе се преселат во Македонија

Две американски компании од Украина ќе се преселат во Македонија, најави директорот на ТИРЗ, ЈОван Деспотовски. Тој рече дека двете компании најверојатно ќе се преселат во Македонија, за жал заради кризатат во Украина. Едната од компаниите е голема компанија која досега не била присутна во регионот,