декември 2, 2023

Глупост е негирањето на македонскиот од Бугарите, вели Русин од Харков на македонски, слушнете

Евегениј, Русин од Харков, Украина, зборува на македонски, поздрав