декември 5, 2023

Активистот Кирјаков: Бугарија да ги признае Македонците во Пирин

Бугарија да го признае Македонскиот народ во Пиринска Македонија и бројот на Македонско малцинство во Бугарија. Бугарскиот суд да ги регистрира Македонските здруженија и организации во Бугарија. Бугарија досега е осудена 17 пати во судот во Стразбур за кршење на човековите права на Македонците во Бугарија, објави на својата фб страна, Атанас Кирјаков – Војводата, македонски активист во Бугарија.
Атанас Киряков
18 февруари во 16:24 ·
България да признае Македонският народ в Пиринска Македония и бройното Македонско малцинство в България.Българският съд да регистрира Македонските Сдружения и Организации в България.България досега в съда в Страсбург е осъдена 17 пъти за нарушаване на човешките права на Македонците в България. https://www.facebook.com/profile.php?id=100027718754303&__cft__[0]=AZWSvCW7wX7kD9NiNEfh5DXAaE5LOZK4Ct62T9vedtTdGNBBIbZcVj-H7O-SrCREzcH9ihpuulr1gIKkhNXAuA9HMU0sjKYHNGRHiza9UnEJe7RrvGbmKYxdMm2xJkgWQYw&__tn__=%3C%3C%2CP-R