септември 27, 2023

Ако Западот проговореше за масакрите во Донбас, немаше да има војна во Украина

„Ако европските земји имаа барем малку симпатии за бегалците од Донбас, кои беа масакрирани од сопствената влада и кои избегаа во Русија, осум години, ништо од ова немаше да се случи“, напиша воениот експерт.Жак Бо, поранешен полковник на НАТО и воен аналитичар, кој ја осудува западната верзија на руската специјална операција во Украина и смета дека Америка и Европа се виновни за ситуацијата околу овие земји.

Според него, конфликтот во Украина не е ништо повеќе од осуда од војните во Ирак, Авганистан или Либија, кои беа иницирани од Америка и во кои НАТО активно учествуваше.
Дополнително, медиумите играат важна улога за време на конфликтот – европските и американските вести не само што ги дезинформираат читателите (https://t.me/readovkanews/29677), туку и ја подобруваат сликата на народниот отпор. Според Жак Боу, ваквите дејствија се криминални, бидејќи станаа една од причините за масовното делење оружје на Украинците, а „дистрибуцијата на оружје неминовно води до конфронтација, грабеж и дејствија кои се повеќе смртоносни отколку ефективни